Om een behandeling zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen wil ik je vooraf even attenderen op de volgende voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Bodynez ga ik er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

 1. De praktijk van Bodynez bevindt zich in een woonhuis op de eerste verdieping. Eventueel kan er in overleg een alternatieve locatie voor de massage afgesproken worden.
 2. Cliënt dient bij voorkeur bij het maken van een afspraak danwel 24 uur voor aanvang van de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandeling en/of gebruik van medicatie indien van toepassing. Uiteraard zal er zeer vertrouwelijk met deze informatie omgegaan worden.
 3. Bij Bodynez verleent geen medische behandelingen en er wordt geen diagnose gesteld. Bij twijfel wordt u verwezen naar een huisarts of specialist en kan er afgezien worden van de behandeling.
 4. Bodynez behoudt zich het recht om een behandeling te annuleren wanneer bijzonderheden zoals genoemd in punt 2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer naar oordeel van Bodynez dit tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van de cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.
 5. Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Bodynez. Bodynez kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelname aan een massage of behandeling van Bodynez voortvloeien.
 6. Bodynez stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

Omgangsvormen, hygiëne, privacy

 1. Bodynez verzorgt alleen ontspannende en geen spannende massages en/of behandelingen (geen erotiek dus en daar valt ook niet over te praten).
 2. Bodynez behoudt zich het recht om een behandeling te annuleren wanneer er, naar het oordeel van Bodynez, geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.
 3. Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.
 4. In het belang van de eigen gezondheid zullen er door Bodynez  bij de volgende aandoeningen geen massages worden gegeven:
 5. Besmettelijke huidziekten
 6. Infectieziekten zoals griep of ernstige verkoudheid
 7. Steenpuist (vanwege het grote besmettings- en uitbreidingsgevaar)
 8. Zeer slechte algemene gezondheidstoestand
 9. Hartaandoeningen
 10. Koorts

Annulering / wijziging afspraak

 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Bij geannuleerde of vergeten afspraken binnen 24 uur zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
 2. Cliënt dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn. De behandelduur zal starten op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of cliënt aanwezig is. Client kan geen aanspraak maken op de verstreken tijd door afwezigheid van cliënt. Restitutie of korting is niet mogelijk.
 3. Wanneer een behandeling door toedoen van Bodynez niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de cliënt zijn/haar recht op een volledige behandeling.

Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, tenzij anders vermeld op de cadeaubon.
 2. Bij inlevering van een cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.
 3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

Betalingen

 1. Betalingen dienen bij voorkeur contant en gepast te worden voldaan.
 2. Betalingen dienen direct na de behandeling voldaan te worden.